هیئت مکتب الزهرا زنجان 1392/09/08

سخنرانی در هیئت مکتب الزهرا زنجان 1392/09/08

 

 

سخنرانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین  حاج آقا طالبی امام جمعه مجترم شهرقیدار در هیئت مکتب الزهرا زنجان .

گزیده ای از سخنرانی حاج آقا طالبی

انسان تا در جهان است همواره در خطر است و کسی نمی تواند خود را از خطر گمراهی درونی و بیرونی و وسوسه های شیطانی و هوای نفسانی در امان دارد.

زندگی انسان های که ابتدا خوب بودند ولی عاقبت به شر شدند مثل انچه  که قرآن کریم در مورد سامری و بلعم  باعور نقل می کند و یا افرادی مثل طلحه و زبیر برای ما مایه عبرت است تا بررسی کنیم ببینیم چه چیزی باعث عاقبت به شری انسان می شود .

به طور کلی در وجود انسان نقطه صعف های مثل حرص به دنیا ،مقام پرستی ،تکبر حسد و ....... وجود دارد که اگر انسان آنها را ریشه کن نکند باعث عاقبت به شری انسان می شود پس تا انسان این بیماری ها رادر خود درمان نکند کار دستش می دهد یکی از عوامل مهم عاقبت به خیری که در روایات آمده تعظیم و بزرگداشت حقوق الهی است یعنی ادب داشتن در محضر الهی .